Opslagstavlen

Kig på opslagstavlen f.eks. kan man følge med når der aflæses strøm, samt andre vigtige oplysninger.

Så er det tid til at betale for medlemskab i Horsens Fiskerihavns Forening for 2021.

Medlemskontingentet, som blev vedtaget på generalforsamlingen i marts 2019 er fortsat på 300 kr / 75 kr for passiv. Kontingentet gælder fra 1.1.2021 til 31.12.2021, og bedes betalt senes 31.1.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du bedes indbetale dette på vores konto i Danske Bank: 

Reg.nr.:  1551   Konto:  4665937                                                                                        

**Du kan også betale beløbet kontant til Torben eller Per i ”Thai-huset **

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ønsker du at være medlem i Horsens Fiskerihavns Forening, så ring til Jette / 31.18.34.37 eller send en mail på Fiskerihavnsforeningenhs@gmail.com . Hvis du spørger dig for, er der nok mange på området der vil hjælpe dig med dette.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horsens Fiskerihavns Forening

Ordinær Generalforsamling

Lørdag D. 05.06.2021  kl. 10.00

Årtsagen til ændring af dato er Corona - Husk Corona pas

Sted: Smedehuset * som vi plejer ..*

 

 

PK. 01 …. Valg af Dirigent

PK. 02 …. Formandens Beretning

PK. 03 …. Regnskab & Kasserens Beretning.

PK. 04 …. Forslag fra Bestyrelsen. – Nyt klubhus

 

PK. 05 …. Valg til Bestyrelsen ……………………………….

  1. …. Valg af Kasser / Afg. Jette Storm… modtager genvalg.
  2. …. Valg til Bestyrelsen / Afg. Carsten … modtager genvalg
  3. …. Valg af Suppl. / Afg  Johnny  & Per … modtager genvalg
  4. …. Valg af Revisor / Afg. Steffan Jacobsen … Genvalg ???
  5. …. Valg af revisor supp. / Ny supp.
  6. …. Valg af Pladsmand / Nuværende Per.

 

PK. 06 …. Beretning fra Festudv. / 2020 & programet for 2021                                                                            

PK. 07 …. Indkommen forslag...Evt. forslag indleveres til Bestyrelsen i vores postkasse på havnen - senest d.28.05.2021.

PK. 08 … Eventuelt.

 

Håber vi ses og at 2021 bliver mere corona fri

Med venlig hilsen Bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------