2021

 

Lige lidt nyt herfra .... Grundet Coronavirus, har bestyrelsen valgt ikke at mødes før efter Påske.

Så vores problem med manglende Kasser er desværre ikke løst, Karen valgte jo desværre at forlade posten efter Generalforsamlingen ,det har jo sat Foreningen i en mærkelig situation og så virus oveni har ikke gjort livet nemt, men vi får løst problemerne , bare i bære over med os ... 😳

mvh Bestyrelsen

===================================================

Horsens Fiskerihavns Forening
Bestyrelsesmøde d. 18.04.2020

Så har endelig kunne mødes i bestyrelsen, vi har jo været lukket ned som resten af Danmark.

Vi har jo været i en kedelig situtation med manglende Kasser, da Karen valgte at trække sig fra posten, lige efter vores Generalforsamling i Marts.
Grundet forbud mod at vi samles mere end 10 personer, har det ikke været muligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, så bestyrelsen har arbejdet med at løse problemet på bedste måde, da foreningen ikke kan være uden kasser gennem længer tid og ingen i bestyrelsen ønskede at overtage posten som kasser.

Så Bestyrelsen har 18. 04.2020 konstitueret sig med ny Kasser, så vi kan hermed informere jer om at Jette Storm fra ovenfor nævnte dato og frem til først kommende Gereralforsamling vil fungere som Foreningens Kasser.
Jette blev på Generalforsamlingen valgt som Revisor, denne post overgår nu til Revisor suppleant Heidi.

Vi håber at vores medlemmer, vil støtte op om denne anderledes beslutning, som er truffet udefra vores nuværende situtation omkring de mange forbud. 

Mvh Bestyrelsen.

Hvis du har yderliger spørgsmål til denne beslutning, så kontakt venligst vores Formand Bjarne på telef. 40 20 03 70

=======================================================================

Kort referat fra møde i

Samarbejdsudvalget Horsens Lystbådhavn – d. 17.09.2020

Sted: HBH

** Horsens Fiskerihavns Forening **

Vores formand Bjarne Sørensen og Bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen har på overfornævnte dato, deltaget  i møde med Samarbejdsudvalget på Horsens Lystbådhavn. Det endelige referat fra mødet, vil blive opsat i opslagsskabet på havnen og på hjemmesiden så snart vi modtager det fra udvalget.

Men lige en lille information fra Bjarne og Torben, omkring de ting der er aktuelle for os i foreningen …

**Planer/ Status på ombygningen af Nordhavnen – Der er åbenbart ingen endelige planer på nuværende tidspunkt, dem der var i foråret er sat i bero og der arbejdes videre på at finde en løsning. Det er hovedsalig Strandjægerne og Søspejderne, der er blevet ramt af at de tidliger planer ikke holder, men jo også os -  som var blevet lovet at der kunne stilles lokaler til rådighed til vores indendørs aktiviteter i det planlagte byggeri  **

**Højvandssikring – Spørgsmål om forlængelse af højvandssikringen, feks hen til Sejlklubbens hus og slæbestedet,  samt en pumpe ved Fiskerihavnen – dette vil blive taget op med kommunen.

**Servicekajen – Der vil blive sat skiltning op på kajen, med to timers parkering i samråd med Havneservice.

**Den gamle servicekaj – Den er fyldt op med store sten, ved højvande kan der opstå en farlig situation ved højvande, der foreslåes et advarselsskilt på kajen.

**Generel forbedringer, rep. samt fornyelser af lystbådhavnen generelt – der er mange ønsker om nye broer samt rep. af eksisterende, man efterlyser planer for dette.

** Cykling på broerne – Der er forbud imod cykling på broerne og dette bør håndhæves, er der ikke tydlig skiltning ang. dette forbud – bør dette ske.

** Lys på vinterpladsen – dette var der ikke stemning for, da der normalt ikke færdes folk på vinterpladsen, efter mørkest frembrud.

 

Næste møde: 25.03.2021 aflyst , ny  dato d. 29.04.21

Vært: Roklubben.

Med deltagelse af vores Borgmester.

​========================================================================
Aflysning af Tysklandsturen d. 17.10.20

Årsagen er manglende tilmeldning, nok pga Corona krav på feks. en meters afstand og masker i bussen og i Tyskland .

===================================================

NYT .....

  Jolleplads på Foreningens området

 

Jolle og Trailer pladser: ……………………… 300,- kr pr. år

Jolle pladser: …………………………………….. 100,- kr pr. år

Hendvend dig venligst til Per Pladsmand vedr. evt. plads og han hjælper dig med at finde pladsen…. Per/telef. 22 55 94 44

Gebyret vil blive opkrævet hver år i April - første gang 2021, … mvh Bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aflæsning af strøm - Husk at læse strøm af inden d. 30.01.21

Du kan selv læse din strøm af - tag et foto af din måler, og send den til Jette Storm på en SMS på 31183437, ellers vil vi være på havnen Lørdag d. 30.01.21 kl 11.00 , hvor vi giver en hånd .... TAK for hjælpen / mvh Jette
...........................................................................................................................

Aflysning ... vi må med beklagelse, meddele jer at vores Generalforsamling d. 06.03.21 kl. 10.00 er aflyst pga Corona reglen med Max 25 pers. med en meters afstand. Vi plejer at være samlet ca 30 til 35 pers. ved vores tidligere Generalforsamlinger.

I vil blive informeret om ny dato samt sted, her inde på vores hjemmeside og ved opslag på havnen.....

Mvh bestyrelsen

===============================================

AFLYSNING ... Standerhejsning d. 27.03.2021 pga. Corona

===============================================

Coronaen er i bedring 👍👍👍 Så vi krydser finger for at det holder ...

GENERALFORSAMLING 2021

d. 05.06.21 ... kl 10.00

Sted: Smedehuset ( Som vi plejer 🤗)

**Husk Corona pas **

Den Dagsorden i modtog i Jan. er stadig gældende .

====================================================================