Kære medlemmer i Horsens Fiskerihavns Forening.

For at lette mit arbejde som kasserer, og for at spare penge til porto, vil jeg bede jer om at sende jeres mailadresse til mig på foreningens mail: fiskerihavnsforeningenhs@gmail.com

Dem jeg har mailadressen på, behøver selvfølgelig ikke at sende den til mig igen.

Venlig hilsen

Karen Brøgger

Horsens Fiskerihavns Forening

Vores Formand Michael Sørensen har d. 12.08.2019, meddelt foreningen at han har valgt at trække sig som Formand og fra andre aktiviteter der vedrører Horsens Fiskerihavns Foreningen, med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen indkalder 1. suppleanten og de vil snarest muligt konstituere sig og i vil herefter modtage  nærmere informationer her på hjemmesiden.

Vi takker Michael Sørensen for hans tid som Formand for foreningen.

mvh Bestyrelsen

Horsens Fiskerihavns Forening
Bestyrelsesmøde d. 20.08.19

Bestyrelsen har d.d konstitueret sig med ny Formand, så vi kan hermed informere jer om at Bjarne Sørensen  fra d.d og frem til først kommende Gereralforsamling vil fungere som Foreningens Formand.

Mvh Bestyrelsen.

Bestyrelsen har gennemgået vores medlemsliste, og forsøgt at få et overblik over nuværende medlemmer. Det har ikke været nemt, da Inger jo havde helt styr på medlemsskaren, men vi har forsøgt at gøre det så godt vi kunne.

Vi lægger breve i ”Thai-huset” vedrørende kontingent, som skal betales senest den 31.1.2020. Nogle har fået denne skrivelse pr. mail.

Hvis du ved en fejl ikke er på vores medlemsliste, er du selvfølgelig stadig velkommen til at være medlem, du kan blot sende en mail til vores foreningsmail: fiskerihavnsforeningenhs@gmail.com eller sende en sms til Karen Brøgger tlf: 29856596.

Husk, at vi vil gerne have alle medlemmers mailadresser, så vi kan spare portoen.

God jul og et forhåbentligt godt klubår 2020.

På bestyrelsens vegne

Karen Brøgger

Kontigent 2020

Så er det tid til at betale for medlemskab i Horsens Fiskerihavns Forening for 2020.

Medlemskontingentet, som blev vedtaget på generalforsamlingen i marts 2019 er fortsat på 300 kr / 75 kr for passiv. Kontingentet gælder fra 1.1.2020 til 31.12.2020, og bedes betalt senes 31.1.2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du bedes indbetale dette på vores konto i Danske Bank: 

Reg.nr.:  1551   Konto:  4665937                                                                                        

Du kan også betale beløbet kontant til foreningens kasserer Karen Brøgger, eller i ”Thai-huset”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivitetskalender for 2020 vil blive slået op på vores hjemmeside og i opslagskassen, hvor den løbende vil blive redigeret, der vil også blive lagt eksemplarer af den i ”husene”.