Møder

Bestyrelses møde d. 06.02.21

 1. Gelænder og stigerv/ havnebassinget - Havnemesteren mødte ikke op ...
 2. Udsættelse af Generalforsamling pga Corona - vi må vente og se udviklingen
 3. Indhenter tilladelse fra kommunen til nyt klubhus.
 4. Passiv medl. - vi enes om at at nye passive medl. er velkommen
 5. Toiletvogn - den vil blive givet videre til Thorleif, som tak for hans sponsorat af makreler.
 6. Mobi pay - Undersøger hvad det vil koste foreningen .

Bestyrelses møde d.11.04.2021

 1. Ang. klubhus - Bjarne skal til møde med kommunen, så han tager dette pk.op der
 2. Ballade på Havnen med to bortviste medlemmer - tager problemet op med havnen.

Bestyrelses møde d. 12.05.2021

 1. Problemer med hus nr. 11 - Der er rettet henvendelse til foreningen fra Elo Kristensens efterladte,om krav på hus nr. 11 efter 7 år, ingen af de efterladte er medlem af klubben. Frantz Ilkær har i de 7 år stået for huset og på kontrakten, så hvis de ikke kan finde en løsning , må Familien Kristensen fjerne huset da grunden tilhøre Franz Ilkær. - dette meddeler bestyrelsen familen Kristensen.

Bestyrelsesmøde d. 29.05.2021

 1. Opfølgning til den kommende Generalforsamling - vi kan heldigvis være i smedehuset.
 2. Problemer på havnen med Nick E. - vi har modtaget klager fra flere husejer på havnen ang, Nick's opførsel, der er delte meninger om hvad vi gør ...

​Bestyrelses møde d. 07.08.2021

 1. Vi har kigget os omkring efter en mandskabs vogn til nyt klubhus, kommunen har fundet et - Henning, Carsten og Torben køre ned og kigger på det.
 2. Borgmester dag d. 21.08 - vi vil gøre hvad vi kan på trods af corona, prøver at holde en borgmesterdag på feltfod og med en udviget meny.Vi føler at opbakningen på havnen mangler.

Bestyrelses møde d. 16.10.2021 

 1. Ny klubhus - Vi har fundet en mandskabs vogn , Carsten og Torben har været på tur igen og sagt god for vognen, så nu lysner det. Der har været nogle flitige personer som har fjernet det gamle klubhus, stor tak til dem - nu skal vi lige have gjort klar til at modtage den nye vogn.

​Møde på Havnen d. 04.11.2021

Så kom vores nye klubhus på plads - en regnfuld dag, men en spændende dag, der var ikke meget plads at fragte den ned til pladsen på, men den dygtig unge mand som kom med den, havde virkelig styr på tingene. Nu skal den bare gøres klar, med vinduer til søsiden og så males i foreningens farver.

 

​Bestyrelses møde d. 20.11.2021 m. Festudv.

 1. Så er det ny klubhus på plads - der ligger et stort arbejde foran os, Henning, Carsten og Torben samt Pladsmanden Per, tager kontakt til P. Olesen Nedrivning ang vinduer samt andet vi kan få¨brug for. Kigger os om efter border og stole, samt nogle køkken elementer.
 2. Jolleplads - Der er problemer med råd i de pæle som Jollerne ligger på, Per kigger på det og finder ud af hvordan vi løser problemet. Ligeledes blev vi også enige om at sætte prisen op for Joller på bukke fra 100,- kr til 150,- og Jolle på trailer fra 200,- til 300,- kr.
 3. Vi vil sende brev ud til dem, som har huse under renovering eller genopbygning, med en frisk til 01.05.2022 så området står klar til sommeren 2022.
 4. Julefrokosten ser ud til at hænge i en tynd tråd ang. tilmeldning - ærgelig at folk ikke støtter op om vores ting, der ligger trods alt et stort arbejde i det, fra festudvalgets side

.............................................

Bestyrelses møde d. 12.02.2022 kl 10.00 // m. Festudvalget

Kommende Generalforsamling: Bestyrelsen har to forslag til Generalforsamlingen, prisen på Strøm da vi har et underskud og prisen Jolle pladser.

Plan for det nye klubhus:  Vi skal i gang – der er meget arbejde foran os. Bjarne fik jobbet som tovholder på projektet.

Huset males rød -  som den grå klub, Per har efterlyst maling // Jette køber ind.

1. Strøm – Carsten kigger på det, vigtig med lidt varme på.

2.Midlertidig Trappe – det er svært at komme ind.

3. P.Olesen – vinduer, køkkenskabe evt. bordplade // Torben & Bjarne

Indkøb til køkken tager Heidi, Conny & Jette sig af.

Frank Sjovski :  Vi har fået et spørgsmål om Frank er bortvist fra foreningen – ingen husker at han er og der findes ingen papir om dette. Så bortvis er han ikke, han blev vel bare væk, så han er velkommen på havnen.

Bestyrelsens forslag til Dirigent Jørn & Justin, har begge takket nej tak – håber at medlemmerne har nogle forslag.

...................................................

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 12.02.2022 kl. 10.00 // m.Festudvalget.