Møder

 

 

Bestyrelsesmøde d. 12.12.19  kl 19.00 - AFLYST

2020

Bestyrelsesmøde d. 12.01.2020 - nr 01

Bestyrelses møde d. 29.01.2020 - nr 02   -  Karen har sedler med til medlemmer, som endnu ikke har betalt. De bliver sorteret efter adresse, og udlevere.

Forslag til vedtægtsændringer godkendt.

Bjarne og Torben har været til møde med Havnefogeden og Horsens kommune, da Strandjægernes klubhus skal fjernes. Møde igen med Kommunen fredag, som kommer med et oplæg.

Strandjægerne vil gerne have, at det er deres hus, men vi kan til enhver tid låne det til vores arrangementer. Der vil være toilet, så vi evt. kan fjerne vores toiletvogn. Vi har behov for at få et skab eller lignende der til vores ting, hvis vores klubhus skal fjernes.

 Søspejderne skal måske også have del i huset.

Hvis der er økonomi i det fra vores side, bør kommunen gå ind i det, da de aldrig har ydet økonomisk støtte til os.

Bestyrelsen ser positivt på dette, og Bjarne arbejder videre med det.

Der skal holdes bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen

Bestyrelsesmøde 06.02.2020  - nr 03

Køb af skure: Pga forskellige opfattelse af hvem der kan købe hus i området, har formanden indkaldt til dette møde. Den almindelige opfattelse er at der kun kan være et hus pr. husstand, men da dette er ikke beskrevet nogen steder, vil formanden tagedet op under hans beretning.

Philisofbænken vil blive genetableret , når arbejdet er færdig.

Næste møde : 01,03,2020  kl 10.00 

...................................................................................................................................................

Bestyrelses møde d. 18.04.2020

Dette er det først møde der er blevet afholdt, siden vi blev ramt af Coronavirusen, vi har godt kunne overholde det med de 10 personer som max, men ikke det med de 2 meter.Selvfølgelig har vi været i kontakt med hinanden via telefon .

Et af de store problemer vi har og har haft , var at Vores tidliger Kasser valgte at trække sig fra posten to dage efter Generalforsamlingen. Da vi ikke må samles mere end 10 personer og da ingen fra bestyrelsen ønsker at overtage denne post, har det ikke været muligt at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling,  for at få løst dette problem , derfor har bestyrelsen valgt en alternativ løsning som i vil finde under *vigtige informationer*.

Det har været en stille periode og det vil det forsat være forløbig frem til Aug. - derfor vil i finde en del aflysninger på aktivitets kalenderen og vore Face Book side.

Næste møde 30.05.2020

mvh Bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøded. 30.05.2020 kl.10.00

Hos Bjarne – Solvej.

Deltager: Bjarne, Henning, Torben,Carsten, Per, Jette.

Referant: Jette

Referatet fra 18.04.2020 – Godkendt

Uro på havnen

Der har desværre igen været ballade på havnen, denne gang gik det ud over Per, som fik tøj rykket i stykker – der var tre vidner til denne episode. Lars Sørensen og Johnny mødte op i Thaie huset , temmelig beruset, Per bad dem om at gå, hvilket Lars ikke var enig i, hvorefter han tog fat i Per. Johnny var i følgeskab med Lars, men deltog ikke i – hvad man måske kan kalde et *overfald*

Bestyrelsen enes om at ekskluder Lars med øjeblikkelig virkning fra Foreneingen, ifølge vores vedtægter, Johnny vil modtage en skriftlig advarsel ang. dårlig opførsel.

Lars vil modtage denne beslutning skriftlig. med Anbefalet brev samt alm. Post, Johnny vil modtage en skriftlig advarsel med alm. Post. Lars vil naturligvis få hans kontigent retur.

 

Der har også været klager fra beboer, om uro på broen, udført af Heino – Heino har tidliger modtaget en mail med eksklusion af foreningen, hvilket han dog nægter at have modtaget, Heino vil modtage en skriftlig information med anbefalet post samt alm. Brev og få hans kontigent retur.il Havnen

Da de omtalte personer ikke mere er medlem af foreningen – vil evt.. Uro blive anmeldt til Havnen, Torben og Bjarne vil kontakte Havnen.

Underskrifter til banken og nem id

Vi afventer nu besked fra Banken om en tid til et møde.

Fællestur til Endelave d. 29.08.2020

Håber at vi kan komme på Fælles tur i af aug. – vi afholde møde med aktivitetudvalget inden.Jette indkalder til mødet

Næste møde d. 15.08.2020 kl 10.00 på Havnen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøded. 15.08.2020 kl.10.00

På Havnen

Deltager:  Henning, Torben, Carsten, Per, Jette samt supp. Per Dalager

Afbud: Bjarne

Referant: Jette

Referatet fra 18.04.2020 – Godkendt

Ang. Bortvisning af Lars:

Der har været forespørgelser ang. vores bortvisning af Lars, om den ikke kunne bliv tidsbestemt – man enes i bestyrelsen om at dette ikke kunne bliv aktuelt, Bestyrelsen holder fast i bortvisningen, da Lars har fået op til flere advarsler pågrund af dårlig opførsels.

Flytning af toiletvogn:

Carsten kontakter Thorleif og beder ham gøre noget ved sagen, den grå klub har rykket for at få den fjernet fra ders område, hvilket er fuld forstående, da de har brug for pladsen nu da de bygger ny klubhus.

Mobil pay:

Jette arbejder videre med sagen, Bestyrelsen sagde ok for en udgift på ca. 90 til 100,- kr pr. mdr. – ikke mange penge, for at gøre det nemmer for vores medlemmer at betale deres kontigent.

Festudvalget:

Vi har fået en ny medhjælper i Festudvalget, det er Mads Vang, som træder i stedet for Johnny, Johnny ønskede ikke at være med i udvalget mere, men vil dog gerne give en hånd med hvis der var behov.

Vi har bedt Heidi være tovholder i udvalget, hvilket hun har sagt ja til.

Klistermærke:

Henning gjorde opmærksom på at nye medlemmer tidliger fik et klistermærke med foreningens logo når de meldte sig ind – bestyrelsen enes om at genoptage denne tradition. Jette undersøger hvor vi fik dem fra og selvfølgelig prisen.

Flytning af opslagsskabet:

Benjamin og Mads tager sig af dette – der skal laves nogle ændringer på bøjlen, som skabet skal hænge på.

Indendørs aktiviteter – opholdsted:

Det lader til at det byggeri på havnen, hvor vi var lovet at der ville være muligheder for, at Foreningen kunne bruge lokale til feks. Banko spil, Julefrokost og Generalforsamling ikke bliver til noget * såvidt vi har hørt…*  

Bjarne og Torben undersøger sagen, når de skal til S.U møde med de andre klubber.

Næste møde … D.10.10.20 kl. 10.00 på Havnen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 10.10.2020 kl.10.00

Gennemgang af ref. fra Samarbejdsmødet:

Bjarne gennem gik det uddelte ref. fra overfor nævnte møde – der var en del ting på mødet, som ikke vedrørte vores forening, derfor et det et kort og for os relevant ref. Afventer det endelige ref.

En af de ting som vi bliver mest berørt- af her og nu, er at byggeriet af Strandjægernes nye Klubhus er gået i stå og nok ikke bliver til noget. Hvilket vil sige at de lokaler, som vi var stillet i udsigt til, at måtte benytte os af ikke vil blive opført. Så vi er hjemløs …..

Ny Foreningshus:

Vi er så tilbage til punktet, om at købe en mandskabsvogn til ny foreningshus – Torben og Henning undersøger hvad der er på marked, til en rimelig pris.

Bjarne kontakter Kommunen ang. muligheden for at udvide bredden af klubhuset med en meter – hvilket vil betyde at vi kan benytte huset, til de fleste af vores indendørs  aktiviteter.

Opslagsskabet / postkasse :

Så er stativet på plads til opslagsskab – selve skabet er i øjeblikket ikke sat op, da det der skulle laves nogle ændringer, før det var muligt, denne opgave er overdrager til Tommy tømmer.

Ideen med bøjlen til skabet kom fra Niels – en god ide. Placeringen af skabet er vedtaget af bestyrelsen, blandt andet på grund af Ankeret, som vi betragter som et varetegn for foreningen og ved at placere de to ting sammen skaber et lille hjørne.

Postkassen vil blive tømt hver Mandag og Fredag

Jolleplads:

Der er flere der har spurgt om det ville være muligt at have deres Trailer sammen med deres Joller på Jollepladsen, Per har kigget på sagen og plads mæssig er der ingen problemer – vi enes om at opfylde vores medlemmers ønske, Prisen vil blive 300,- kr for Jolle / Trailer // 100,- kr. pr. Jolle – disse beløb vil blive opkrævet sammen med kontigenten hver år i Jan.

Manglende lokale:

Bankospillet aflyses, da vi kun kan få plads til 15 personer – Henning undersøger om vi måske kan låne lokale i Brydeklubben til vores Julefrokost, sidste år var vi 33 personer og vi havde en god dag.

Nye medlemmer:

Hvis vi skulle få nye medlemmer i årets sidste 3 mdr. enes vi om ikke at opkræve kontigent før til Jan. første gang 2021.

Diverse:

Enes om at køber en lille pavillon, så vi ikke skal have bløde brød til pølserne til Standerstrygning d. 24.10.20

Næste møde … Er ikke fastsat – efter behov i Nov… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 28.11.2020 kl. 10.00

Vi fik lavet indkaldelse til Generalforsamling d. 06.03.2021 - pga Corona må vi kun være ca 10 personer i Smedehuset, så hvor vi skal være er lidt tvivlsom på nuværende tidspunkt, vi håber det lysner inden Marts 2021.Ligeledes fik også godkendt Aktivitets planen for 2021.

Vi enes om at aflyse vores Nytårs komsammen, også pga forsamlings forbudet på 10 personer.

Bjarne havde fået en mundtlig tilladelse på en evt. udvidelse af vores klubhus, hvis man vælger at købe et nyt. Vi må vente til efter Generalforsamlingen med at søge kommunen om skriftlig tilladelse - det er jo medlemmerne der har den endelig afgørelse om hvad vi skal.

Næste møde: Jan. 2021

................................................................................................................................................