Lørdag d. 04.03.2017 kl. 10.00 Generalforsamling
Sted: Smedeforbundet / Smedetorvet


Lørdag d. 25.03.2017 kl. 12.00 Standerhejsning

 


Lørdag d. 08.04.2017 Foreningstur til Tyskland
Mere info følger, hold øje med opslag på Havnen og Facebook.

 

Lørdag d. 15.04.2017 Påskejagt for børnene


Lørdag d. 22.04.2017 kl. 10.00 Oprydningsdag
Grillen bliver tændt kl. 12.30 medbring selv mad.


Lørdag d. 10.06.2017 kl. 12.00 Borgmesterdag
Besøg af byrådsmedlemmer og servering af borgmestersild. Der vil være mulighed for at købe pølser, øl og vand.


Lørdag d. 17.06.2017 kl. 18.00 Grisefest
I teltet på havnen - pris 125,00,- husk tilmelding på lister på havnen.


Lørdag d. 01.,02. og 03.06.2017 Foreningstur til Hjarnø med fællesspisning

** Nærmere information følger **
 


Lørdag d. 12.08.2017 Rævejagt / eller bare fælles hygge
Vi mødes på havnen til fælles morgenkaffe m/ rundstykker til små priser. Kl. 16.00 tændes grillen, medbring selv mad.


Lørdag d. 28.10.2017 kl. 12.00 Standerstrygning


Onsdag d. 02.11.2017 kl. 19.00 Bankospil
Sted: Smedeforbundet / Smedetorvet


Onsdag d. 30.11.2017 kl. 19.00 Jule Bankospil
Sted: Smedeforbundet / Smedetorvet


Med venlig hilsen Horsens Fiskerihavns Foreningens Bestyrelse


Evt. ændringer af aktivitetsplan vil også blive offentliggjort i opslagstavlen på Havnen